بستر های لازم برای برگزاری اجلاس گردشگری سلامت اکو در اردبیل آماده شد