۲ طرح هفته کشاورزی در شمیرانات به بهره برداری می رسد