آیین سی امین سالگرد تاسیس دانشگاه صنعتی اراک برگزار شد