تیم ملی والیبال ایران با استقبال تماشاگران وارد ارومیه شد