رئیس مجلس لبنان: گفت وگو بین تهران و ریاض به نفع کشورهای عربی است