تیم سپک تاکرای کرمانشاه مقام سوم قهرمانی آسیا را کسب کرد