حسین المنور؛ حافظ قرآن و داوری از کشور هزار جزیره

گروه بین‌الملل ـ پروفسور «سعید عقیل حسین المنور» در 26 ژانویه 1954 میلادی در «پالمبانگ» مرکز استان سوماترای جنوبی اندونزی به دنیا آمد، او شخصیتی مورد احترام است که صدایی دلپذیر در تلاوت قرآن دارد.