ایستگاه انتقال برق کرمانشاه تا آخر سال به بهره‌برداری می‌رسد