دیوارنویسی اسلام‌ستیزانه در مسجد انتاریو کانادا

گروه بین‌الملل ـ مسلمانان شهر «لندن» در استان «انتاریو» کانادا پس از درج پیام توهین‌آمیز و اسلام‌هراسانه در خارج از ساختمان مسجد این شهر، از پلیس تحقیق در این زمینه را خواستار شدند.