بولتون: روسیه، چین و ایران به دنبال ایجاد اختلاف در درون دولت آمریکا هستند!

مشاور امنیت ملی آمریکا با رد اختلافات داخلی دولت واشنگتن، مدعی شد کشور‌های روسیه، چین و ایران به دنبال ایجاد اختلاف میان اعضای دولت هستند.