چین و هند علیه سیاست‌های تجاری آمریکا متحد می‌شوند