اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شایسته‌گزینی مدیران