نماینده مجلس: نظام اسلامی به فکر توانمند سازی روستاییان است