موسوی: مقامات اروپایی یک‌بار دیگر مقدمات علم حقوق را بخوانند

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به نگرانی مقامات اروپایی از تصمیمات اخیر برجامی ایران به آن‌ها توصیه کرد که مقدمات علم حقوق را یک‌بار دیگر مطالعه کنند.