نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی از تسنیم بازدید کرد