گرمای بی‌سابقه در هند / دمای هوا از مرز ۵۰ درجه گذشت

تاخیر در آغاز باران‌های فصلی در هند و گرمای بی‌سابقه در این کشور رکورد تاریخی ۵۱ درجه را شکست و خیابان‌های دهلی نو را از جمعیت خالی کرد.