نماینده ولی فقیه در سپاه: دشمن با مقاومت عقب رانده می شود