تیم ملی والیبال نشسته از سد چین گذشت/ قزاقستان چهارمین حریف تیم ملی