گارد تاج علیه کمیته اخلاق!/آقای رئیس در گوشه رینگ فولاد آره‌نا