تهران| انبار بزرگ ابزار طعمه حریق گسترده شد + فیلم و تصاویر